Przykładowy projekt

„Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć.”
Epiklet z Hierapolis

PROJEKT ZASADNICZY

ETAP I - Zagospodarowanie powierzchni

ZOBACZ PROJEKT

ETAP II - Koncepcja (układ funkcjonalny pomieszczeń)

ZOBACZ PROJEKT

ETAP III - Rozmieszczenie urządzeń oraz specyfikacja do projektu

ZOBACZ PROJEKT

ZOBACZ SPECYFIKACJĘ

ETAP IV - Opis technologiczny do projektu

ZOBACZ OPIS

ETAP V - Uzgodnienie projektu przez Sanepid, BHP, P.Poż.

ETAP VI - Wytyczne instalacyjne dla branż projektowych:

ELEWACJE CIĄGÓW GASTRONOMICZNYCH

ZOBACZ PROJEKT

WIZUALIZACJE PRZESTRZENNE 3D

polski